Zwroty / reklamacje

Jeśli po otrzymaniu przesyłki zauważyłeś, że towar jest niezgodny z ....


                                                                           Zwroty należy kierować na adres:

                                                                           TheBoards.pl 
                                                                           ul. Słoneczna 28
                                                                           55-010 Święta Katarzyna
ZWROT / WYMIANA TOWARU

FORMULARZ należy wypełnić i wysłać na wyżej wskazany adres w ciągu 14 dni od daty zakupu produktu.REKLAMACJA

FORMULARZ należy wypełnić i wysłać na wyżej wskazany adres po zauważeniu wady.

pixel